SoleX in Nederland
Le SoleX aux Pays-Bas


Volgens de Europese regelgeving zal de verplichte APK keuring voor bromfietsen niet voor 2022 worden ingevoerd!

Van der Heem N.V. VAN DER HEEM N.V.


DEN HAAG

THE HAGUE

LA HAYE


Velomoteur SoleX
De Heer Egon F.Eriksson wenst de Heer L.W van der Heem geluk met de realisatie van de 250.000 ste solex op 11 juni 1957.
Model Oto, gelijk aan de franse solex 1700


Monsieur Egon F.Eriksson félicitant le 11 Juin 1957 monsieur L.W van der Heem pour la réalisation du 250 000 ème exemplaires Solex.
Le modèle OTO correspondant au 1700 français


Mr. Egon F. Eriksson congratulates Mr. L.W. van der Heem on June 11, 1957 upon the production of the 250,000th Solex.
The OTO model corresponds to the French model 1700.


Herr Egon C. Eriksson gratuliert Herrn L.W. van der Heem am 11. Juni 1957 zur Produktion des 2500.000sten Solex.
Das Modell OTO entspricht dem französischen Modell 1700.


SOLEX IN IEDERE FAMILIE
LE SOLEX DANS CHAQUE FAMILLE
A SOLEX IN EACH FAMILY
DAS SOLEX IN JEDER FAMILIE


Solex in iedere familie


KAPPIE EN DE VERKEERSHEER OP DE SOLEX


Kappie en de Verkeersheer op de Solex


VELOMOTEUR SOLEX IN IEDER GEZIN !
Par le dessinateur belge Julian Key


Velomoteur Solex in ieder gezin !


SOLEX SCHIPOL RALLY 1951KLM ROYAL DUTCH AIRLINES FLYING DUTCHMAN


Klm Solex Schipol 1951


SOLEX VOOR EEN HEERLIJKE VACANTIE


Solex voor een heerlijk vacantie


SOLEX ADVERTENTIES
PUBLICITES SOLEX
SOLEX ADVERTISEMENTS
SOLEXWERBUNG


Velomoteur SoleX


Solex Oto
Rijd zorgeloos Solex
Solex de vriend van t rijwielpad


SOLEX MODELLEN
MODELES SOLEX
SOLEX MODELS
SOLEXMODELLE


Solex 330
De vermaarde Hollandse solex 330 in de gelakte groene kleur
( 1954 )

Le célèbre solex 330 hollandais à la couleur laquée verte
( 1954 )

The famous Dutch Solex 330 in green lacquer (1954).

Das berühmte holländische Solex 330 mit der grünen Farbe (1954).Solex 1700
Model vélosolex 1700 van Frans fabrikaat
( Foto genomen in Holland )

Modèle vélosolex 1700 de fabrication française
( photo prise en Hollande )

French-made VeloSolex model 1700 (photo taken in Holland)

Das Modell 1700 französischer Produktion (fotografiert in Holland).


Velosolex 1700
Model Oto van Hollands fabrikaat, gelijk aan de franse 1700.

Modèle Oto de fabrication hollandaise correspondant au 1700 français.

Dutch-made model OTO corresponds to the French model 1700

Das Modell OTO holländischer Produktion, das dem französischen Moell 1700 entspricht.


De Oto de Luxe van Stockvis


De OTO de luxe van Stokvis

Le Stokvis OTO de Luxe

The Stokvis OTO Deluxe

Das OTO de Luxe von Stokvis.


De OTO Ami van Stokvis


De OTO Ami van Stokvis

Le Stokvis OTO Ami

The Stokvis OTO Ami

Das OTO Ami von Stokvis.


Solex 3800


Laatste in Holland gefabriceerde Solex 3800, door de onderneming STOKVIS.


Dernier solex 3800 fabriqué en Hollande par la RS STOKVIS.


Last Solex 3800 made in Holland by RS STOKVIS.

Das letzte in Holland von der Firma Stokvis gefertigte Solex 3800.


PRODUCTIE, PRODUCTION, PRODUKTION VAN DER HEEM STOKVIS


Solex Van der Heem Stockvis


Van 1948 tot 1967 werden in Nederland 685.505 solexen gebouwd en
eveneens gecommersialiseerd in België door :
R.S. STOKVIS & ZONEN N.V.
Leuvense Steenweg, 520
BRUSSEL

De 1948 à 1967, 686.505 Solex ont été fabriqués en Hollande et commercialisés aussi en Belgique par la :
R.S. STOKVIS & FILS S.A.
Chaussée de Louvain, 520
BRUXELLES

Between 1948 and 1967, a total of 686,505 Solexes were made in Holland. They were also sold in Belgium by:
RS Stokvis and Sons
520 Chaussee de Louvain
BRUSSELS

Von 1948 bis 1967 wurden in Holland 686.505 Solex gebaut, die auch in Belgien vertrieben wurden durch:
R.S. STOKVIS & FILS S.A.
Chaussée de Louvain, 520,
BRÜSSEL


Solex 3800 Stockvis Solex 3800 Stockvis


LA POLICE COMMUNALE (MUNICIPALE) DE LA VILLE DE GAND


La Police Municipale de Gand


LES ETABLISSEMENTS "L'AVENTURIER"
18 RUE DE LA JUSTICE
ANDERLECHT


Magasin Solex Bruxelles


AANKOMST IN 1967 VAN DE FRANSE VELOSOLEX 3800
ARRIVÉE EN 1967 DU VELOSOLEX 3800 FRANÇAIS
ARRIVAL OF THE FRENCH VELOSOLEX 3800 IN 1967
ANKUNFT DES FRANZÖSISCHEN VELOSOLEX 1967


Nieuwe Velosolex Nieuw motor


Eind 1967, import in Nederland van de solex 3800 uit Frankrijk voor de prijs van
4.995 fr.
Invoerder voor Benelux:
R.S.STOKVIS en ZONEN N.V.
Postbus 426
ROTTERDAM

Fin 1967, importation en Hollande du Solex 3800 fabriqué en France au prix de
4.995 Fr.
Importateur pour le Benelux:
R.S. STOKVIS en ZONEN N.V.
Postbus 426
ROTTERDAM

At the end of 1967, the French-made Solex 3800 was imported to Holland at the price of 4,995 Fr.
Benelux importer :
R.S. STOKVIS en ZONEN N.V.
Postbus 426
ROTTERDAM

Ende 1967 wurde das in Frankreich hergestellte Solex 3800 nach Holland importiert zum Preis von 4.995 Francs.
Importeur für Benelux:
R.S. STOKVIS en ZONEN N.V.
, Postbus 426,
ROTTERDAM


STOCKVIS GROEB TWEEWLELERS POSTBUS 426 ROTTERDAM


Solex de alernatieve brommer Solex de alernatieve brommer


DE SOLEX 6000


De Solex 6000


NEDERLANDSE SOLEX 5000 IN FRANKRIJK GEPRODUCEERD DOOR MOTOBECANE
SOLEX 5000 HOLLANDAIS FABRIQUE EN FRANCE PAR MOTOBECANE
DUTCH SOLEX 5000 MADE IN FRANCE BY MOTOBECANE
DAS HOLLÄNDISCHE SOLEX 5000, HERGESTELLT IN FRANKREICH DURCH MOTOBECANE


Bromfietsen Motobecane


solex 5000 hollandais solex 5000 hollandais


Stokvis Tweewickersot
Postbus 426
3000 AK ROTTERDAM
Solex 5000 " brommen zonder helm "
bandenmaat 12x2 hutchinson & vredestein; motor 3800 - 20 km/u.


Solex 5000 hollandais permettant de ne pas mettre le casque
pneus 12x2 hutchinson & vredestein; moteur 3800 bridé à 20 km/h.


The Dutch Solex 5000 has 12 inch Vredestein or Hutchinson tires which permits the rider to legally ride without a helmet; 3800 motor restricted to 15 mph (20 kph).


Das holländische Solex 5000 erlaubte das „Fahren ohne Helm“, Reifengröße 12 x 2 Hutchinson und Vredestein, Motor 3800 – gedrosselt auf 20 km/h.


BROMFIETSEN MOTOBECANE


Bromfietsen Motobecane
SOLEX is een fiets met een hulpmotor.

Uw Solex is gemaakt voor lang gebruik. U hoort het zachte geruis van zijn motor niet. Zijn kostprijs per kilometer rijgenot is onklopbaar.
1981, de laatste jaren van de franse solex in Nederland, onder de naam Motobécane.
invoerder :
N.V KAMOTO
Berkerlaan 47
1703 Kobbegem
België


SOLEX c'est un vélo avec un moteur.
Votre SOLEX est fait pour durer. Vous entendez à peine le bruit feutré de son moteur. Son prix de revient au kilomètre parcouru est imbattable.
1981 les dernières années du Solex français aux Pays-Bas ont été sous les couleurs de Motobecane.
importateur :
N.V KAMOTO
Berkerlaan 47
1703 Kobbegem
Belgique


SOLEX is a bicycle with a motor.
Your SOLEX is made to last. You can barely hear the soft purr of its motor. Its value-per-mile is unbeatable.
1981 the last years of the french Solex in the Netherlands were under the Motobecane colours.
importer :
N.V KAMOTO
Berkerlaan 47
1703 Kobbegem
Belgium


SOLEX ist ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor.
Ihr SOLEX ist hergestellt für eine lange Nutzung. Sie hören kaum das leise Geräusch seines Motors. Sein Selbstkostenpreis pro Kilometer ist unschlagbar.
1981, im letzten Jahr des französischen Solex in den Niederlanden, erfolgte der Import für Motobecane durch:
N.V KAMOTO,
Berkerlaan 47,
1703 Kobbegem,
Belgien


VELOSOLEX MOTOBECANE


Bromfietsen Motobecane


Velosolex Motobecane Velosolex Motobecane

SOLEX VAKANTIE IN FRANKRIJK


Solexistes à Agonges (Allier)


Waarheen U ook gaat
SoleX laat U nooit in de steek!
SOLEX-SERVICE-STATIONS
overal in West-Europa!


vers le haut de page