Club Solex de Belgique


25 jaar B. Solex Club


Club Solex de Belgique
1- In verband met Ferrière-la-Petite (Fr) en de pottenbakkers van Bouffioulx (BE)
Dit kleine grensplaatsje is gekozen om verschillende redenen : de ruimte die er is voor een dergelijke manifestatie, de vriendelijkheid en de medewerking van het gemeentebestuur en zeker de geschiedenis van deze plaats die rechtstreeks in verbinding staat met Bouffioulx in België, bij Charleroi.
Inderdaad, de techniek van het pottenbakken is ingevoerd in Ferrière-la-Petite in 1718 door Gilles Gibon, afkomstig van Bouffioulx. Dit dorp in de streek van Avesnois, leefde van het pottenbakken gedurende meer dan twee eeuwen. In Ferrière, staat er nog steeds een ronde omgekeerde vlamoven van 30 m³ die zijn activiteiten heeft gestaakt en zodus bestaan er maar twee exemplaren meer in Frankrijk voor het bakken van blauw en bruin aardewerk.
In Bouffioulx, staat er nog een vierkante omgekeerde vlamoven gevoed door 4 kolen-branders die ieder jaar in werking is op het feest van St.-Etienne (26 december). Als je het museum bezoekt krijg je meer inlichtingen over deze techniek. 2-Wedstrijd van de versierde helmen Indien je wilt deelnemen aan deze wedstrijd, versier je helm zo decoratief mogelijk en plaats hem vóór 16 h op de voorziene plaats. In je omslag, vind je een formulier voor de deelname aan deze wedstrijd, te deponeren aan de ontvangst en een stem-formulier voor alle deelnemers van het week-end te deponeren in een urne.
De resultaten van deze wedstrijd worden bekendgemaakt in de loop van de avond met een kleine beloning.
3-Wedstrijd van de traagheid Inschrijvingsformulier in je omslag, vóór 14 h af te geven aan de ontvangst.
Het resultaat wordt in de loop van de avond bekendgemaakt, mits een kleine beloning.
4-Avond animatie Tijdens en na de maaltijd zal de animatie verzorgd worden door Julos, één van onze leden. Indien je verborgen talenten hebt (muziek, zingen, humor, ea) aarzel niet om deze met ons te delen. Je bent hartelijk welkom op de scène om je nummer te presenteren !
Wees zo vriendelijk om aan één van onze medewerkers te laten wat je van plan bent !
ONZE LEDEN VERTALERS
Als je problemen ondervindt om in je eigen taal te communiceren, ziehier enkele leden die je kunnen helpen :
Bärbel De Kestelier : Nederlands
Alain Jacques : English
Hans Mayer : Deutsch
Marianne Gérin : een beetje van alles


Club Solex de Belgique


Ferrière-la-Petite


Plan du site de Ferrière-la-Petite


Plan de Ferrière-la-Petite


1992 - 2017REGLEMENT VOOR DE VIERING VAN 25 JAAR B. SOLEX CLUB


Dit reglement zal van toepassing zijn tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van de B. Solex Club te Ferrière-la-Petite op zaterdag 3 en zondag 4 juni 2017.
Artikel 1 : De deelnemer wordt verplicht het reglement in zijn geheel te respecteren. Het negeren van gelijk welk artikel zal de vernietiging van de overeenkomst tussen deelnemer en organisatoren tot gevolg hebben, zonder ook maar een enkele schadevergoeding.
Artikel 2 : De inschrijving aan de manifestatie is bindend en niet terugbetaalbaar in geval van afwezigheid, enkel in geval van overmacht en medegedeeld vóór 13 mei 2017.
Artikel 3 : Respect ter plaatse : de deelnemers worden verzocht de ter beschikking gestelde eigendommen en de lokalen ter plaatse te respecteren, alsook de stilte te bewaren na 22 uur, zowel buiten als in de lokalen. BBQ zijn niet toegestaan. Laat de standplaats netjes achter, deponeer alle afval in de afvalbakken ter uwer beschikking op het terrein. De voertuigen van de campeerder zijn niet toegelaten op het grasperk van de campeerplaats.
Artikel 4 : Schade en diefstal : De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of schade opgelopen tijdens de manifestatie.
Artikel 5 : Verplichte papieren : Geldige verzekering en inschrijvingsbewijs van het gebruikte rijwiel.
Artikel 6 : Beurs : De beurs betreft enkel Solex aanverwante materialen, alsook kledij in verband met Solex. Professionele verkopers betalen een forfaitaire som van 40 € voor een standplaats, met vermelding " beurs " op het stortingsformulier.
Artikel 7 : Rondrit : Het dragen van een helm is verplicht. Respecteer de wegcode. Verboden met twee naast elkaar te rijden, behalve om voorbij te steken als het verkeer het toelaat. Het is ten zeerste aangeraden de briefing bij te wonen, 15’ vóór het uur van vertrek.
Artikel 8 : Zoals in alle manifestaties van de B. Solex Club, verwachten we van de deelnemers de grootste hoffelijkheid tegenover elkaar. Het ligt ons nauw aan het hart om van dit 25-jarig bestaan een vriendschappelijke belevenis te maken. We zijn er zeker van dat u deze kleine raadgevingen zult naleven.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van dit reglement voor het 25 jarig bestaan van de B. Solex Club te Ferrière-la-Petite op 3 en 4 juni 2017.
Gelezen en goedgekeurd te.op HANDTEKENING
Verdere info : 0032 (0) 473 504 624 (Gérin Marianne) – 0032 (0) 473 836 182 (Jacques Alain.


Regels voor de wedstrijd van de traagheid
Regels voor de wedstrijd van de traagheid.
Doel : Een afstand van max. 50 m overbruggen vanaf de startlijn tot de aankomstlijn in de langst mogelijke tijd.
De wedstrijd is toegankelijk voor elke Solex op 2 wielen en een warmtemotor. De wedstrijd is beperkt tot 32 deelnemers maximum.
De namen van de deelnemers aan de wedstrijd zullen willekeurig getrokken worden uit alle deelnemers.
De wedstrijd zal verlopen door onmiddellijke uitschakeling van de verliezende deelnemer.
De beslissing van de jury is onweerlegbaar.
Te respecteren regels door de deelnemers :
1) Vertrek met draaiende motor, de Solex van de deelnemers mag slechts na de aankomstlijn uitgeschakeld worden.
2) De deelnemer mag op geen enkel moment uit zijn aangeduide plaats gaan.
3) De deelnemer mag, volgens zijn behoefte, wel ter plaatse trappelen, maar nooit achteruit rijden.
4) De deelnemer mag geen voeten op de grond zetten en geen hulp van buitenaf aanvaarden.
5) De deelnemer mag, op geen enkel moment, zijn mede-kandidaat hinderen, onder welke vorm ook.
De inrichters hopen dat deze wedstrijd in een aangename sfeer en met de grootste fair-play van alle concurrenten zal verlopen.


B Solex Club


Le Club Solex de Belgique à la fin des années 90 à Rochefort


Exposition les 70 ans du Vélosolex
"Cliquer sur l'image pour l'agrandir ! ou ( ici )"


Exposition les 70 ans du Vélosolex
"Cliquer sur l'image pour l'agrandir ! ou ( ici )"


solex se deplacant sur l'ecran


Club Solex de Belgique


les 3 & 4 Juin 2017

Op 3 & 4 Juni 2017

June 3rd & 4th 2017

Am 3 & 4 Juni 2017


drapeau francais Invitation à fêter les 25 ans du B. Solex Club pictogramme acrobat reader
drapeau allemand Uitnodiging 25 jaar bestaan van de B. Solex Club pictogramme acrobat reader
drapeau anglais Invitation to celebrate the B. Solex Club 25th Anniversary pictogramme acrobat reader
drapeau neerlandais Einladung zur 25-Jahr-Feier des B. Solex Club pictogramme acrobat reader


Daniel Collignon


Daniel Collignon


Marianne Gerin et Nicole Petit


Marianne Gerin, Nicole Petit


Jacques Silon à la télévisionClub Solex de Belgique


vers le haut de page